Karma Weibull/Log-Normal Sönümlenmeli Kanalın Hata Olasılığı Analizi

Mehmet Bilim
2019 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmada, tek-girişli tek-çıkışlı (single-input single-output, SISO) sistemin karma Weibull/log-normal sönümlenmeli kanallardaki hata olasılığı incelenmiştir. Ele alınan SISO sisteminin birçok gerçekçi iletişim senaryosundaki sönümlenme etkilerini karakterize etmede faydalı olan karma Weibull/log-normal ortamında analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bu yüzden, Weibull/log-normal sönümlenmeli kanalının kümülatif dağılım fonksiyonu (cumulative distribution function, CDF) kullanılarak hata
more » ... lasılığı ifadesi kapalı formda elde edilmiştir. Önerilen bu ifade CDF tabanlı olup, farklı ikili sayısal modülasyon türleri için geçerlidir. Çalışmada sunulan bütün sonuçlar bilgisayar benzetimleri ile doğrulanmıştır. Abstract In this study, error probability of a single-input single-output (SISO) system is investigated over a composite Weibull/log-normal fading channel. We aim to study a SISO system in the composite Weibull/log-normal composite fading model which is useful in characterizing fading effects in numerous realistic communication scenarios. Therefore, a closed-form error probability expression was derived by using cumulative distribution function (CDF) of a Weibull/log-normal fading channel. The proposed error probability expression is based on CDF and is valid for different binary digital modulation types. Results that are given in this study were confirmed by computer simulations.
doi:10.29109/gujsc.457680 fatcat:thp6g7p4ajh5fonovbmzn6fk3a