ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ РОЛЕЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ

Н. В. Тітаренко
2020 SPIRITUALITY OF A PERSONALITY:Methodology, Theory and Practice  
Стаття присвячена аналізу проблеми трансформації професійних ролей сучасного вчителя початкової школи в умовах оновлення освіти. На основі аналізу нормативних документів, а також публікацій досліджень сучасних вчених визначено, що новопосталі вимоги роблять професійну діяльність вчителя початкової школи все більш складною та багатогранною, зростають вимоги до якісних характеристик фахівців цієї сфери. На основі розгляду Концепції Нової української школи обґрунтовано процес виникнення нових
more » ... сійних ролей сучасного учителя для здобувачів першого рівня загальної середньої освіти. Визначено, що трансформація професійних ролей сучасного вчителя зазначеного фаху обумовлена особливостями професійної діяльності в умовах оновлення освіти. Сучасний учитель початкової школи має бути готовим до будь-яких державних інновацій у сфері освіти через неперервну працю над власним професійним розвитком, буде здатним до постійного творчого пошуку й реалізації нових ідей, самовдосконалення, а також буде спроможним «вживатися» у нові професійні ролі. У процесі дослідження доведено необхідність та доцільність таких рольових позицій сучасного педагога як коуч, фасилітатор, тьютор, модератор, ментор з метою оптимізації освітнього процесу початкової школи. У процесі дослідження визначено, що в ролі фасилітатора педагог допомагає кожному вихованцю знайти шляхи вирішення проблеми, при цьому створюючи у класі сприятливу інтелектуальну та емоційну атмосферу психологічної підтримки для усіх учнів. У ролі тьютора сучасний вчитель початкової школи здійснює педагогічний супровід здобувачів першого рівня загальної середньої освіти. Мета учителя початкової школи в ролі модератора полягає в тому, щоб максимально налагодити комунікативну взаємодію в класі, організувати рефлексію для учнів відповідно до будь-якої педагогічної ситуації. У ролі ментора педагог допомагає тоді, коли учні просять про допомогу. На основі ґрунтовного аналізу науково-педагогічних джерел встановлено, що така робота сприятиме формуванню в учнів початкової школи ключових компетентностей, забезпечить сприятливі стосунки між усіма учасниками педагогічного процесу, спрямовані на спільне дослідження, відкриття, пошук рішень.
doi:10.33216/2220-6310-2020-98-5-220-228 fatcat:3bwzigdyjvg5hilkcks6vxifke