Episootiological study on Trichinella spiralis infection in horses
Epizootiologiczne badania nad włośnicą u koni

Alojzy Ramisz, Krystyna Zemburowa, Franz van Knapen
1993 Szczecińskie Roczniki Naukowe  
St re s z c z en i e. Badania nad inwazj� Trichinella spiralis u koni przeprowadzono w latach 1989-1990 przy uzyciu metod parazytologicznych i serologicznych. Og6lem przy uzyciu testu ELISA zbadano 1119 surowic pochodz�cych od koni z 35 woje w6dztw. Proby mi�sni do badania parazytologicznego uzyskano z 7 rzeini. Og6lem przy uzyciu metody wytrawiania zbadano pr6by mi�sni pochodz�ce od 13 523 tusz konskich. Metodl! ELISA stwierdzono 6 dodatnich wynik6w, przy czym miano prze ciwcial ksztaltowalo
more » ... � w granicach od 1: 20 do 1: 40. Nalezy podkreslic, ze 4 dodatnie wyniki stwierdzono w grupie 40 koni pochodzl!,cych z tego samego regionu. Nie stwierdzono r6wniez larw wlosni przy uzyciu metody wytrawiania w 13 523 pr6bach mi�sni. Uzyskane wyniki potwierdzajl! wczesniejsze obserwacje, ze konie w Polsce Sl!, praktycznie wolne od wlosnicy. Sl ow a kl uczowe: wlosnica -konie -ELISA -metoda wytrawiania. WST�P Przypadki wlosnicy u czlowieka s� stale obserwowane w Europie [7, 20]. Najczysciej przyczyn� inwazji jest spozycie niebadanego, zarazonego wlosniami miysa wieprzowego lub dzik6w [21]. W latach siedemdziesi�tych i osiemdziesi� tych zwr6cono r6wniez uwagy na miyso konskie, kt6re bylo przyczyn� siedmiu udokumentowanych epidemii u czlowieka [1, 2, 3, 16, 17, 18, 22, 23]. Szczeg6ln� uwagy miydzynarodowa opinia zwr6cila na dwie epidemic we Francji w 1985 r., wywolane przez spozycie miysa konskiego, w czasie kt6rych zachorowalo og6lem 1500 os6 b [1, 2, 4, 6, 11, 22]. Przyczyn� tych epidemii bylo miyso dw6ch koni, z kt6rych jeden, jak wykazalo dochodzenie francuskiej sluzby sanitamo-wetery naryjnej, pochodzil z USA, a drugi przypuszczalnie z Polski. Natomiast w 1989 r. stwierdzono przypadek wlosnicy u konia importowanego z Polski, kt6ry zostal poddany ubojowi we Wloszech [2].
doi:10.3750/stn/srn/t08/z1/05 fatcat:6m45dzjeevd6ziuivjpoyw5hdi