Time-frequency Analysis and Filtering for Pulse Shaping Signals

Xuejun Sha, Yue Li, Liang Ye, Xiaojie Fang
2016 Information Technology Journal  
doi:10.3923/itj.2016.91.98 fatcat:jm43t3jw3rhfze4zm4da3o4kba