Liquidity Constraints, Interest Rates and Optimal Credit Subsidies

Türkmen Göksel, Barchynai Kimsanova
2016 Bogazici Journal  
There is an ongoing debate about whether credit subsidies improve welfare or not. We build a model of monopolistic competition with liquidity constrained firms to analyze the optimal credit subsidy policy. The contribution of this paper is to determine the role of interest rates on optimal credit subsidies. This paper shows that i) there exists an optimal credit subsidy level which always increases welfare; ii) however, some subsidy levels can decrease welfare compared to no policy case, and
more » ... ) the market interest rate plays a crucial role in determining the optimal level for credit subsidy. Likidite Kısıtları, Faiz Oranları ve Optimal Kredi Sübvansiyonları Özet Kredi sübvansiyonlarının refahı artırıp artırmadığına ilişkin devam eden bir tartışma vardır. Bu çalışmada optimal kredi sübvansiyon politikasını analiz etmek için firmaların likidite kısıtı altında olduğu bir monopolistik rekabet modeli oluşturulmuştur. Bu makalenin katkısı, faiz oranlarının optimal kredi sübvansiyonları üzerindeki rolünü analiz etmektir. Bu makalenin üç temel bulgusu şunlardır: i) Her zaman refahı artıran bir optimal kredi sübvansiyonu vardır; ii) fakat, bazı sübvansiyon düzeyleri hiçbir politikanın uygulanmadığı duruma göre refahı azaltabilir, iii) piyasa faiz oranı, optimal kredi sübvansiyon düzeyini belirlemekte önemli rol oynamaktadır. Anahtar kelimeler: likidite kısıtları, kredi sübvansiyonları, hükümet politikası, refah, faiz oranı. JEL Sınıflaması: E60, G28, H32, O11.
doi:10.21773/boun.30.2.1 fatcat:rifjf6hgljh3vnt45x7hqgayvi