Розвиток традицій господарського природокористування на Поліссі в середньовічні часи

Олександр Моця, Андрій Томашевський
2017 Figshare  
Моця О.П., Томашевський А.П. Розвиток традицій господарського природокористування на Поліссі в середньовічні часи // Проблеми вивчення середньовіч­ного села на Поліссі /Тези доповідей польового історико - краєзнавчого семінару /. - Чернігів: Сіверянська думка. -1992. - С.25-27
doi:10.6084/m9.figshare.5161042 fatcat:vhmcet7ubjg7pmmw5cdlg6b5fu