Proses Produksi Wax Jenis Fully Refined (Frw) Dari Hard Semi Refined (Hsr) Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Tambah

Fauziati Fauziati
2016 Jurnal Riset Teknologi Industri  
ABSTMCK wax 6 sahd natetint prcthct anti de,tdi. ptdth.r af rdtrct a)t prc.n\hs rr hoJ rc,er /cre, ofeDdhnsr lextbitity nrd netrins patnt Pt Pe,tan'na Ptacesrni uht (t)P) v EatikPopao is ane afwat ptadr.6 tn Eon t<ntinonran tndonesrc Pe onino tt aduc: s (fR) types of \|M Nhnh ile Ftlty Refrne,1 wax (FRw ) . Hd,1 Hatd Pdpet \HHP) hdrd senj Retned wdx (HsR). Ydh|| Bdikw ttBw)and^4ddr wd (^1w). rhes w src pbducrd by faut st ps pt d.csscs hk .1e\| d,in1, srcdtire tedtin. drd nrtlng li danc{'t
more » ... ng li danc{'t Purpr*s HHP t L:ed lat the h|| natrnt ai pdpct .artrs tnd6nr: t tsR is 6e.t fa, the naterot at tihnns wa' prcd!.6 and fa' the rcq ndflot rl dhnthet q8 otNdt FRw Mrtr wax s lscd th? n\| natet rat af md.h 0.0.6"& rerrow boirr voi n wt tot ttlit wd md FRw G:Pu Eto,te) tr Bc,t Ft ltrn adiE inasq thntna.y cn.t tasmcn. tn rh. pr adudar of swtu.hE wih vrs lveinat ttbe no@) dr stn *a,i c ptott!.ttt an t n ir.trdes HHP HsR Mat(t wax antl Fllaw 6atik wox fhe prccess af.||eotrDs \|ah sw.dths bat Fadk.s etpd Etade wo\ and the rcsttt rsF,tty Relned w (FRw) rhe tu.e* af ndkhg rtty Relred wa,r rh. Ioboroto,/ voh ur.s BsR vo, ||ith ] 4oi ail .antnt. ydlav ta bn n.atdandsh\.nehiniPant5a bA C fh:lrc.csn.tutl\dt at ryprc.65(roreds.eo,r@ str,nep 6t net le\ety 2 desees) hennDs tan the tenretotue 43' c to 5 3 c lnetons pd afdt) Ireaqre tn thars. af aht r Ettonyeth\|b btEhtwhna. aat attt ond a,t c$ lik ctia typc af FRw\|ax Kewords:wdx Dnse*Dnd!.tran unh;idan Liltr (wu)merupakan benda pidat produ! tu unan d ip.ose5
doi:10.26578/jrti.v4i7.1464 fatcat:qen7i5aeivartcds7vqbgmm7kq