Online services: Connecting business and academia through new technologies

Jelena Filipovic
2016 Ekonomika preduzeca  
Sažetak U skorije vreme, važnost saradnje između poslovnog i akademskog sektora, u procesu stvaranja vrednosti, privukla je više pažnje. Ujedinjavanje napora svih društvenih agenata u sistemu ne samo da je neophodno, nego je i od presudne važnosti u cilju efikasnog odgovora na izazov ulaska studenata i diplomaca na tržište rada. Putem kreiranja mreža i olakšavanja protoka informacija, internet tehnologije omogućavaju taj proces. U radu je analizirana platforma putem koje se povezuju
more » ... ovezuju preduzetnici, studenti i profesori, a koja služi kao svojevrsna berza istraživačkih radova. Primenjujući AIDA model, ustanovili smo da je platforma privukla značajnu pažnju i interesovanje za korišćenje, ali i da su dodatne mere potrebne kako bi se postigli bolji rezultati vezani za podsticaj na akciju. Dalje implikacije su diskutovane i predlozi za poboljšanje sugerisani. Abstract In the recent period, in the process of value creation, the importance of collaboration between business and academic communities has gained more interest. In order to respond efficiently to the challenges that students and graduates face with when entering the labor market, joining efforts of all social agents involved in the system is necessary and crucial. Internet technologies enable this process by facilitating networking and flow of information. The paper analyzes a platform created for connecting entrepreneurs, students and professors, serving as an online marketplace for research projects. By applying the AIDA model, it is observed that the platform drew significant attention and interest regarding its use, while additional measures are required in order to achieve greater results concerning instigation of action. Further implications are discussed and recommendations are suggested.
doi:10.5937/ekopre1608425f fatcat:rmhcofgwrzdxhmwixv6zacdggm