Gojaznost i bronhijalna astma

Danica Stamenkovic-Pejkovic
2017 Medicinski Glasnik Specijalne Bolnice za Bolesti Štitaste Žlezde i Bolesti Metabolizma "Zlatibor  
Apstrakt Gojazni astmatičari imaju lošiju kontrolu bolesti bez obzira na redovnu terapiju, lošiji kvalitet života i češće posete lekaru. Postoje različiti mehanizmi putem kojih gojaznost može da utiče na pogoršanje astme uključujući njene efekte na plućnu fiziologiju i mehaniku. Činjenica da svaki gojazni astmatičar nema tešku astmu ukazuje na to da postoje i drugi nemehanički mehanizmi koji doprinose pogoršanju astme kod gojaznih pacijenata. Pretpostavlja se da bi gojaznost kao sistemsko
more » ... no inflamatorno oboljenje moglo da utiče na pogoršanje astme preko uticaja na inflamaciju na nivou disajnih puteva. Sa porastom količine masnog tkiva postoji porast nivoa leptina i smanjenje nivoa adiponektina. Promene u nivou leptina i adiponektina mogu biti povezane sa patogenezom astme kod gojaznih osoba. Smanjeni odgovor na inhalatornu kortiko terapiju kod gojaznih astmatičara može da bude posledica povećane steroidne rezistencije, koja se može objasniti i niskim vitaminom D, za koga je poznato da se nalazi u negativnoj korelaciji sa ITM. Prikazana je pacijentkinja sa teškim oblikom bronhijalne astme i ekstremnom gojaznoscu sa jatrogenim Kušičgovim sindromom, koji je nastao zbog česte primene kortikosteroidne terapije. Ne postoje posebne strategije za lečenje astme kod gojaznih pacijenata. Redukcija telesne tezine primenom redukcione dijete ili hirurškom intervencijom pokazuju različit stepen efikasnosti u poboljšanju respiratornih simptoma bolesti kod ove grupe pacijenata. Jedno od značajnih pitanja na koje treba odgovoriti u budućnosti je i da li redukcija telesne težine poboljšava odgovor na inhalatornu kortikosteroidnu terapiju. Ključne reci: gojaznost, bronhijalna astma 1 Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS,
doi:10.5937/medgla1767113s fatcat:qabz4eqvlveq7o7zeeewyasziu