ELEKTRONİK EKİPMAN KORUYUCU KUTUSUNUN EKRANLAMA ETKİNLİĞİ ANALİZİ

Sunay GÜLER, Sibel YENİKAYA, Güneş YILMAZ
2020 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Öz: Emisyonları kısıtlayıcı yeni regülasyonlar neticesinde elektrikli araçlara olan talep gittikçe artmaktadır. Elektromanyetik uyumluluk (Electromagnetic Compatibility-EMC), yüksek gerilimli batarya ünitesi ve elektrikli sürüş sistemi bileşenlerinin konvansiyonel araç mimarisine dahil edilmesinden dolayı tasarım aşamasında değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, elektrikli araçlarda sıklıkla karşılaşılan EMC problemlerinden biri olan elektronik
more » ... an elektronik ekipman koruyucu kutularındaki ekranlama problemi analiz edilmiştir. Açıklık ve kutu boyutları ile ekranlama etkinliğinin değişimi incelenmiştir. Farklı açıklık geometrilerinin, ekranlama etkinliği üzerindeki etkisi 0-2 GHz aralığında nümerik olarak elde edilmiştir. Abstract: Due to new regulations that limit emission, the demand for electric vehicles is being increased. Electromagnetic compatibility (EMC) has become one of the most important issues to be evaluated during design phase cause of incorporating high voltage battery unit and electric driving system components into conventional vehicle architecture. In this study, shielding problem of electronic equipment protection box, which is one of the most frequently observed EMC problems in electric vehicle is analyzed. The variation of shielding effeciency by changing aperture and enclosure dimensions is investigated. The effect of different aperture geometries on shielding effectiveness is obtained in the range of 0-2 GHz numerically.
doi:10.17482/uumfd.749570 fatcat:4gn7gu6l2rfanfs7ejerlkpncu