INGLIZ ADABIYOTIDA INVERSIYANING IFODALANISHI

Shukurova Zilola Fazlidinovna
2022 Zenodo  
Ushbu maqola inversiyaning ingliz adabiyotida stilistik vosita sifatida hissiyoti va uning badiiy adabiyot, nasr tahliliga bag'ishlanadi. Inversiyaning ekspressiv va funksional-stilistik bo'yalishi va o'ziga xos qo'llanilishi hikoya qiluvchining yoki yozuvchining, tinglovchining yoki o'quvchining diqqatini jalb qilish uchun gapning biron bir bo'lagini g'ayrioddiy joyga qo'yish orqali aniqroq ajratib ko'rsatish istagida asoslanadi.
doi:10.5281/zenodo.7496755 fatcat:ynpexpwj2ngt5ndznjgwyihp4m