Družinska nepismenost

Livija Knaflič
1999 AS: Andragoška Spoznanja  
Raziskave o pismenosti otrok in odraslih so pokazale, da je uspešnost pri opismenjevan ju in raven pismenosti, ki jo otroci dosežejo, tesno povezana s socialnimi in kulturnimi značilnostmi družine in ravnjo pismenosti, ki prevladuje v otrokovi družini. Ugotovitve, da raven pismenosti ostaja medgeneracijsko nespremenjena v posameznih družbenih slojih, so spodbudile k iskanju drugačnih pristopov za dviganje ravni pis menosti v družbi. Koncept družinske pismenosti temelji na tem, da se z
more » ... , da se z izboljševanjem ravni pismenosti staršev izboljšuje tudi raven pismenosti njihovih otrok in s tem možnosti za nadaljnje šolanje. Programi družinske pismenosti spodbujajo izvajanje različnih dejavnosti, v katerih starši, otroci in drugi družinski člani uporabljajo bralne in pisne spretnosti v svoji skupnosti oziroma vsakdanjem življenju.
doi:10.4312/as.5.2-3.17-22 fatcat:feuyitybnjflznsdshbhu7pz4m