Podatki lokalne jako strumienie finansowania gmin powiatu olkuskiego w latach 2011–2015

Paweł Ostachowski
2018 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę w systemie finansowania gmin powiatu olkuskiego odgrywały w latach 2011–2015 podatki lokalne. Główna teza pracy stanowi w tym wypadku, że poza podatkiem od nieruchomości pozostałe podatki lokalne okazały się marginalnym wsparciem dla budżetów tych gmin. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przybliża podstawowe kwestie prawne związane z konstrukcją oraz funkcjonowaniem podatków lokalnych na poziomie samorządu gminnego. Druga, za pomocą
more » ... . Druga, za pomocą metody analizy porównawczej, prezentuje dochody gmin powiatu olkuskiego uzyskane z podatków lokalnych w latach 2011–2015. Dane pochodzą tutaj w szczególności z gminnych sprawozdań finansowych oraz statystyk dostępnych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Trzecia część pracy podsumowuje wyniki przeprowadzonych badań oraz zawiera odpowiedź na pytanie o rolę podatków lokalnych jako strumieni finansowania gmin powiatu olkuskiego w latach 2011–2015. Potwierdza ona też tezę sformułowaną na wstępie artykułu, że jedynie podatek od nieruchomości pozostaje wysoce efektywnym źródłem finansowania gmin, także tych w powiecie olkuskim. Wnioski końcowe artykułu prezentują natomiast możliwe kierunki zmian w podatkach lokalnych.
doi:10.24917/20833296.14.6 fatcat:kjnis2p2pnbbtbmekjg6rmtyyu