MESANENİN NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK KONTROLÜ : NON-ADRENERGIC, NON-CHOLINERGIC CONTROL OF THE URINARY BLADDER

Serap GÜR
1998 Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi  
ÖZET Mesanede postgangliyonik sinirlerin ucundan asetil kolinle birlikte salıverilen adenozin 5'-trifosfat (ATP), kendine özgü P 2x reseptörlerini aktive etmektedir. P 2x reseptörlerinin aktivasyonu prostaglandinlerin senteziyle de yakından ilişkilidir ve prostaglandinler nonkolinerjik olan bu yanıtlara anlamlı olarak katkıda bulunmaktadırlar. Diğer yandan, nöropeptid Y (NPY), vasoactive intestinal peptid (VİP), somatostatin, substans P (SP), kalsitonin geniyle ilişkili peptid (CGRP) gibi
more » ... d (CGRP) gibi birçok nöropeptidler de üriner kanalı innerve eden sinirlerde bulunmuşlardır ve mesanede nörotransmitter gibi değil de; daha çok nöromodulatör gibi davranmaktadırlar. Modulatör etkilere en iyi örnek olarak gama amino butirik asit (GABA) gösterilmektedir. Bu bileşik, vesiküler nöronlarda etkisini GABA a veya GABA b reseptörlerinin aktivasyonuyla gösterdiği ve böylece parasempatik transmisyonu potansiyalize veya inhibe edebildiği ortaya konulmuştur. Bu derlemede derinlemesine tartışılmamakla beraber, hamilelik ve yaşlılık gibi bazı hastalık durumlarında mesaneyi innerve eden sinirler ve onların nörotransmitterleri ve reseptörleri, olağanüstü değişkenlik göstermektedirler. Sonuç olarak; mesane içerdiği transmitter ve reseptörlerin çeşitliliği nedeniyle farmakolojik araştırmalar için geniş olarak kullanılmaktadır. Anahtar kelimeler: Mesane, ATP, GABA, NPY, VİP SUMMARY In the urinary bladder, ATP is an excitatory neuromuscular transmitter, possibly a cotransmitter with acetylcholine from postganglionic parasympathetic nerves, which activates P2 X -purinoceptors. The synthesis of prostaglandines is closely linked to the activation of P 2x -purinoceptors, and these compounds make a significant contribution to non-cholinergic responses. Many neuropeptids, such as NPY, VIP, somatostatin, SP and CGRP are found in nerve innervating the lower urinary tract, but it is unlikely that any is neuromuscular transmitter in the detrusor; rather, they may act as potent modulators of sympathetic and parasympathetic transmission. Modulatory actions are shown by GABA par excellence: this compound is also well represented in vesicular neurons and via activation of GABA A-or GABA B-receptors, can potentiate or inhibit parasympathetic transmission. Although not discussed in depth in this review, the urinary bladder shows extraordinary plasticity in expression of nerves and of their neurotransmitters and receptors under pathophysiological conditions, including pregnancy and ageing as well as disease states. Finally, the accessibility of the urinary bladder and the enormous range of chemoreceptors that it possess has led to its being used extensively for pharmacological investigations of transmitter and drug receptors and their subclasses.
doi:10.1501/eczfak_0000000322 fatcat:nn2dom6usjfxvluxb4mluiarkm