ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN TOPSIS VE PROMETHEE YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

CEREN ORAL, ELÇİN KIPKIP
2019 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
doi:10.20875/makusobed.594265 fatcat:5fqvt5bjxnf3xoghrrjvivyb64