The implementation of living lab in universities – knowledge scoutingu at university of Łódź
Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach – przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim

Magdalena Wiśniewska
2015 Ekonomiczne Problemy Usług  
Streszczenie Koncepcja Living Lab jest stosunkowo nowym podejściem do tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań w organizacjach. Jej podstawowym założeniem jest uczestnictwo użytkowników końcowych w całym procesie tworzenia nowości. U podstaw tejże koncepcji leży przeświadczenie, iż efektywność nowych rozwiązań będzie wyższa, gdy ci końcowi użytkownicy będą kreować nowość w warunkach jej rzeczywistego stosowania. Artykuł przybliża koncepcję Living Lab oraz przedstawia praktyczne możliwości
more » ... tyczne możliwości jej zastosowania. Rozważania teoretyczne poparte zostały studium przypadku scoutingu wiedzy -rozwiązania przygotowanego i testowanego w Uniwersytecie Łódzkim. Słowa kluczowe: innowacje, Living Lab, scouting Wprowadzenie Tworzenie innowacji może się dokonywać w ujęciu podażowym, gdzie innowacje stanowią pochodną wyników badań naukowych, a konsument ma z nimi do czynienia w momencie ich sprzedaży. Takie podejście rodzi ryzyko niedostosowania nowości do potrzeb konsumenta, gdyż popyt na dane dobro jest jedynie przewidywany, szacowany. Model popytowy innowacji przyjmuje z kolei, iż to
doi:10.18276/epu.2015.121-18 fatcat:eqtscloggfg27onumf5rw42osq