Nitric Oxide and Hydrogen Peroxide Mediate Wounding-Induced Freezing Tolerance through Modifications in Photosystem and Antioxidant System in Wheat

Tong Si, Xiao Wang, Lin Wu, Chunzhao Zhao, Lini Zhang, Mei Huang, Jian Cai, Qin Zhou, Tingbo Dai, Jian-Kang Zhu, Dong Jiang
2017 Frontiers in Plant Science  
doi:10.3389/fpls.2017.01284 pmid:28769973 pmcid:PMC5515872 fatcat:xtebzzrgtncgvdapvw75y3636q