NEOPHODNOST DEKONSTITUCIONALIZACIJE VIJEĆA NARODA REPUBLIKE SRPSKE

Milan Blagojević
2019 АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ  
U zemljama koje imaju ustav u formalnom smislu može se do određene granicerazumjeti i tolerisati potreba političkih aktera da u svakodnevnoj međusobnoj političkoj borbislovo važećeg ustava tumače onako kako to odgovara njihovim trenutnim političkiminteresima, makar za to tumačenje i ne bilo ustavnog uporišta. Takvo razumijevanje itolerisanje je prihvatljivo, jer u krajnjem mišljenje ma kog od tih aktera pravno ne obavezuje.Međutim, kada to učini sud koji u sudskoj hijerarhiji zauzima najviše
more » ... zauzima najviše mjesto, takva pojavapredstavlja istinsku opasnost za društvo i državu. Upravo to pitanje predstavlja predmet ovograda, s obzirom na to da je način odlučivanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u jednompredmetu iz 2000. godine (o tzv. konstitutivnosti naroda u BiH) razotkrio spremnostnekolicine sudija tog suda da svoju funkciju stave u službu ostvarenja određenih političkihinteresa. Na taj način je, suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine, stvorena institucija Vijećanaroda Republike Srpske. S obzirom na ove činjenice, postoji neophodnostdekonstitucionalizacije takve institucije, zbog čega je u radu dat i prijedlog kako da se toučini.
doi:10.7251/ape1819034b fatcat:lro7etse6ral7h4k4wyj555t34