Ankara Çayının Anyonik ve Noniyonik Yüzey Aktif Madde Kirliliğinin Araştırılması : Monitoring of Anionic and Nonionic Surfactants in Ankara Stream

Nevin VURAL, Yalçın DUYDU
1991 Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi  
doi:10.1501/eczfak_0000000437 fatcat:fsh3ackzizg3zed56l7c3k2bki