A New Approach to Malware Detection [chapter]

Hongying Tang, Bo Zhu, Kui Ren
2009 Lecture Notes in Computer Science  
doi:10.1007/978-3-642-02617-1_24 fatcat:lqjndc4wzzhtjbnrpgi3wxy2c4