Massive Left Ventricular Hypertrophy

Mustafa DEMIR, Sait DEMIRKOL, Sevket BALTA, Murat NL, Turgay CELIK, Atilla IYISOY
2015 Gulhane Medical Journal  
ÖZET Hipertrofik kardiyomiyopati sebebi açıklanamayan, sol ventrikül hipertrofisi ile karakterize kronik kalıtsal bir kalp kası hastalığıdır. Hipertrofik Kardiyomiyopati kardiyoloji pratiğinde çok sık görülmese de genetik geçişi ve ani kardiyak ölüm riskinin yüksek olması sebebiyle ayrı bir önem arz etmektedir. Ekokardiyografi sol ventrikül hipertrofisinin gösterilmesi ve tanının konulmasında esas tetkiktir. Biz burada literatür de nadir görülen masif sol ventrikül hipertrofisi olan vakayı
more » ... si olan vakayı tanımladık. Anahtar Kelimeler: hipertrofik kardiyomiyopati; Ani kardiyak ölüm; masif sol ventrikül hipertrofisi SUMMARY Massive left ventricular hypertrophy Hypertrophic cardiomyopathy, is unexplained reasons and characterized with left ventricular hypertrophy, is an inherited chronic disease of the heart muscle. Hypertrophic cardiomyopathy is seen rarely but it is very important because of genetic transmission and high risk of sudden cardiac death. Echocardiography is basic application for diagnosis left ventricular hypertrophy. We defined a rare case in literature which has massive left ventricular hypertrophy.
doi:10.5455/gulhane.47901 fatcat:czfxsbu7gzdxbgwyp36qrcsitu