Durability and Depressive States in ATO/OCF Participants with Arterial Hypertension

М. М. Козачок, М. М. Селюк, М. І. Омеляшко, І. М. Савчук, О. В. Селюк
2019 Family Medicine  
1 Українська військово-медична академія 2 Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних Сил України Артеріальна гіпертензія (АГ) посідає перше місце у структурі поширеності хвороб системи кровообігу та є однією з основних причин звільнення військовослужбовців з військової служби за медичними показаннями. В Європі поширеність депресії серед хворих на артеріальну гіпертензію становить від 8,2% до 62,5%, а тривожні розлади відзначають від 12,0% до 63,7%
more » ... 0% до 63,7% випадків. Мета дослідження: вивчення наявності тривожності та депресії в учасників антитерористичної операції (АТО), хворих на артеріальну гіпертензію, та аналіз ступеня їхньої вираженості залежно від стадії захворювання. Матеріали та методи. У дослідження увійшли 119 військовослужбовців, які були розподілені на групи: перша група (n=69) -хворі на АГ, які брали участь у проведенні АТО; друга група (n=30) -пацієнти з АГ, які не брали участь в АТО; група контролю (n=20) -здорові особи. Результати. У військовослужбовців, хворих на АГ, які брали участь в АТО, депресія зустрічається частіше (65%), ніж у групі порівняння. При цьому найбільш виражена стадія відзначається у хворих з АГ І та ІІІ ступенів. депресивні стани у військовослужбовців, хворих на АГ, які не брали участь в АТО, визначається у 57% пацієнтів. Тривожні стани у військовослужбовців-учасників АТО, хворих на АГ, виявлені у 88%. При цьому ступінь тяжкості збільшується при прогресуванні захворювання. У військовослужбовців, хворих на АГ, які не брали участь в АТО, тривожні стани становили 40%, ступінь їхньої тяжкості був значно менш вираженим. Заключення. При курації пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які брали участь в АТО, необхідно виявляти наявність тривожних розладів та депресій і своєчасно призначати цілеспрямовану терапію для запобігання швидкого прогресування основного захворювання та розвитку ускладнень. Ключові слова: артеріальна гіпертензія, антитерористична операція, військовослужбовці, тривога, депресія.
doi:10.30841/2307-5112.3.2019.178585 fatcat:v2aiwdy7cje5td5a36tuhnxefe