Wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie projektami w firmach IT

Radosław Albiniak, Elżbieta Miłosz
2019 Journal of Computer Sciences Institute  
Artykuł prezentuje ocenę narzędzi do wspomagania zarządzania projektem informatycznym. Badania przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego na temat oceny wdrażania narzędzi do wspomagania zarządzania projektem informatycznym.
doi:10.35784/jcsi.212 fatcat:73d7qb52gra5nh5dkxpk5a7ckm