Hunting shot – evolution of manufacturing technology
Śrut myśliwski – ewolucja technologii jego wytwarzania

Piotr Bochyński, Maciej Kuliczkowski, Anna Karpiewska, Mariola Turkiewicz, Tadeusz Dobosz
2016 Archives of Forensic Medicine and Criminology  
Streszczenie Śrut myśliwski to kulki o średnicy 1,2-10 mm wykonane zwykle ze stopów ołowiu, które stanowią pocisk mnogi w gładkolufowej myśliwskiej broni palnej. Ładunek śrutu może znajdować się także w amunicji pistoletowej lub rewolwerowej, w której może stanowić element konstrukcyjny pocisków. Śrucina może być również wykonana z innych materiałów i przybierać inne kształty. Celem pracy było zebranie rozproszonych informacji na ten temat, bardzo przydatnych m.in. dla specjalistów zajmujących
more » ... listów zajmujących się balistyką sądową. Przedstawiono zarys historyczny rozwoju śrutu oraz technologię jego produkcji, począwszy od XV wieku. Słowa kluczowe: balistyka sądowa, broń myśliwska, śrut. Abstract Hunting shot are 1.2-10 mm diameter balls, usually made of lead alloys, forming a cluster projectile used in smoothbore hunting shotguns. Shot may also be used in pistol and revolver ammunition, in which it can constitute structural element of the projectile. Shot pellets may also be made of other materials and have other shapes. The aim of this paper is to aggregate information on the topic available from a number of different sources. It is hoped that such information will be useful for forensic ballistics experts. Historical development of pellets and their manufacturing technology from the 15 th century is presented. Wprowadzenie Balistyka sądowa, obok biologii sądowej, to najstarsza i najmniej znana specjalność medycyny sądowej oraz kryminalistyki. Ze względu na specyfikę zwykle badania z tej dziedziny wykonywane są w laboratoriach policyjnych, choć odnotowywane były również uniwersyteckie laboratoria. Biegli tej specjalności zaj-
doi:10.5114/amsik.2016.62334 pmid:28155988 fatcat:qvefkmmbifakpnz3elkosxamhu