… przed Panem będę tańczył (2 Sm 6, 21b). Taniec Dawida i bezdzietność Mikal w świetle 2 Sm 6, 1-23

Aleksandra Nalewaj
2021 Studia Warmińskie  
Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki. Od tysięcy lat związany jest z ludzką egzystencją. W Piśmie Świętym znajdujemy liczne przykłady tańca liturgicznego, wykonywanego podczas uroczystych świąt Izraela (np. Ps 149, 3 por. Ps 68, 25-27) bądź towarzyszącego nadzwyczajnym wydarzeniom (np. Wj 15, 20; Sdz 11, 34; 1 Sm 18, 6-7). Taniec Dawida przed Arką Przymierza opisany w 2 Sm 6, 1-23 jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych przykładów tańca sakralnego. Podczas lektury
more » ... tu nasuwa się wiele pytań: Dlaczego Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy? Dlaczego tańczył przed świętą skrzynią i jaki charakter miał ów taniec? Czy istnieje związek między tańcem króla, wzgardą jego żony Mikal oraz jej bezdzietnością, o czym jakby mimochodem informuje w. 23? Celem niniejszego opracowania jest analiza tekstu zawartego w 2 Sm 6, 1-23 oraz próba odpowiedzi na postawione kwestie.
doi:10.31648/sw.5079 fatcat:rq2vegwryrgvxdh2obnctou5fa