Irradiation effects of low temperature multi gas plasma jet on oral bacteria

Tahsin Raquib ABONTI, Masato KAKU, Shunichi KOJIMA, Hiromi SUMI, Shotoku KOJIMA, Taeko YAMAMOTO, Yuka YASHIMA, Hidekazu MIYAHARA, Akitoshi OKINO, Toshitsugu KAWATA, Kazuo TANNE, Kotaro TANIMOTO
2016 Dental materials journal  
doi:10.4012/dmj.2016-062 pmid:27725521 fatcat:bm2mmfww7rfprpvizejems6mmm