Organisering af viden i Dansk Musik Tidsskrift: En analyse af tidsskriftets genrerepertoire og dets konsekvenser for informationssøgning

Kirsten Kirkegaard Moe
2008 Dansk biblioteksforskning  
Med udgangspunkt i den nordamerikanske genreteori undersøges det, om en genreanalyse af et givent medie kan hjælpe brugere til at forudse, hvilke typer af information man kan forvente at finde i det pågældende medie, her et tidsskrift, og dermed, om det indeholder potentielt anvendelig viden for brugeren. Der foretages en analyse af Dansk Musik Tidsskrifts (DMT) genrer. Herudfra ses, at DMT har et genrerepertoire, som udvikler sig over tid, og at der sker en gradvis typificering af
more » ... ing af genrerepertoiret. Det udledes at DMT i højere grad producerer og organiserer viden om det 20. århundredes musikliv end om selve den klingende musik, og således primært kan bruges som kilde til informationer om musikkultur. Det konkluderes, at det med en genreanalyse er muligt at indkredse et givent medies 'informativeness' i form af, hvilken type viden det kan anvendes som kilde til.
doi:10.7146/danbibfor.v4i3.97509 fatcat:spgnpiiqgvfnfewemnmtttdcx4