Записи предања у Етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године

Даница Јовић
2021 Фолклористика часопис Удружења фолклориста Србије  
doi:10.18485/folk.2021.6.1.3 fatcat:yphnhduhnfghnd6qmaykq7vr5a