Replika na polemikę Arkadiusza Wagnera autora książki Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
Ukazanie się artykułu polemicznego A. Wagnera zatytułowanego "Częścią dla ozdoby, częścią aby poznano czyia to księga iest". Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk w 13. tomie rocznika "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" wydanym w 2019 r.[1] skłania mnie do opublikowania kilku wyjaśnień formalnych i uwag merytorycznych.
doaj:9e003e791f294d84bef551273a6b3202 fatcat:3fmymlwffzdgrcgyjhbgvcjzyi