Bireylerin Kişilik Özelliklerinin İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi

Kadir Ardıç, Emine Gündoğmuş
2016 İş te Davranış Dergisi  
doi:10.25203/idd.278910 fatcat:n6nji4ghabfplowrbyww6xfkv4