Shenzhu Tiaopi granule combined with lifestyle intervention therapy for impaired glucose tolerance: A randomized controlled trial

Zhaohui Fang, Jindong Zhao, Guobing Shi, Yiqiong Shu, Yingqun Ni, Huan Wang, Lei Ding, Ruimin Lu, Jiayun Li, Xiaojin Zhu, Senhua Cheng, Xinyi Zhang (+13 others)
2014 Complementary Therapies in Medicine  
doi:10.1016/j.ctim.2014.08.004 pmid:25440374 fatcat:2zdpmqwzyzambghcaywiaiy2jq