The Experiment of Drying Process of the Fibrous Material

Jiří Raszka
2015 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
The article describes the experiment of water evaporation from fibrous material (cotton). The material is placed in the tube and hot air flows through (process of drying). Temperature of air is measured by thermocouple. The textile represents porous medium with certain amount of water (wet textile). Porous layer makes pressure drop when airflow starts. Properties of air (temperature, relative humidity) change during evaporation process. Values of pressure drop, temperature and humidity measured
more » ... during experiment are used for set up of boundary condition, porous layer and evaporation model in Ansys Fluent 13. Abstrakt Článek popisuje experiment odpařování vody, z bavlněné textilie, působením prouděním teplého vzduchu (proces sušení). Teplota vzduchu je měřena termočlánkem. Bavlněná tkanina vložená do potrubí představuje porézní vrstvu, která obsahuje dané množství vody. Při proudění vzduchu skrz tkaninu vzniká tlakový spád, který byl změřen. Vypařováním vody z textilie se mění vlastnosti vlhkého vzduchu (teplota, relativní vlhkost), které byly také měřeny. Cílem experimentu je získat podklady pro nastavení okrajových podmínek, porézní oblasti a model vypařování v programu Ansys Fluent 13.
doi:10.22223/tr.2015-1/1996 fatcat:w6lfq3jbnnc5te7pkk4cdqc7xi