Typy powtórzeń w językach turkijskich – przegląd

Kamil Stachowski
2016 Figshare  
Niniejszy raport przedstawia pokrótce różne typy powtórzeń spotykane w językach turkijskich. Autor stara się dać obraz ogólny poprzez przybliżenie dwóch tematów szczegółowych: rozmaitych typów powtórzeń w samym języku tureckim, oraz tylko jednego typu powtórzeń (reduplikacji mory nagłosowej) w całej rodzinie turkijskiej.
doi:10.6084/m9.figshare.4214352.v2 fatcat:kqmii6wa65e45jj6argpssot5q