ФОРМАЦИЈА ОРАХОВСКИХ ГНАЈСЕВА И КВАРЦ-СЕРИЦИТСКИХ ШКРИЉАЦА НА СЈЕВЕРУ ПРОСАРЕ

Алексеј Милошевић
2017 HERALD  
Теренским и лабораторијским испитивањима утврђено је да су на сјеверу Просаре заступљенеметаморфисане творевине Ораховске формације представљене гнајсевима, микашистима, кварцсерицитским,кварцитним и амфиболитским шкриљцима. Те творевине, настале на океанској кори у субдукционом ровузалучног басена, су крајем горње креде претрпјеле обликовања у три фазе. Прво су биле интензивно изоклиноубране. Затим су оне навучене на пограцку формацију, која је такође изоклино и коаксијално набрана заједноса
more » ... ијенама у осталим формацијама. На крају су творевине ораховске формације заједно са осталим сјајнимшкриљцима Просаре благо пренабранe. Уз све то сјајни шкриљци су били изложени синхроним и накнаднимруптурним деформацијама.
doi:10.7251/her2117091m fatcat:2p5t75qri5fjnpbxnb5qaeizaa