NARSİSİZM VE ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK: CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

Aytül Ayşe CENGİZ
2020 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
doi:10.30794/pausbed.683620 fatcat:sa33hmv7nbhgpp2km7z2dzgx7a