Erythema annulare centrifugum: A case report

Sema Elibüyük Aksaç, Feyza Demir
2020 Van Medical Journal  
Giriş Eritema annulare sentrifigum (EAS) etiyolojisi bilinmeyen ancak, ilaçlar çeşitli otoimmun hastalıklar malin neoplaziler sistemik ya da kutanöz enfeksiyonların da aralarında olduğu çeşitli durumlara karşı geliştiği düşünülen kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır (1). Eritem giratum repens, eritem giratum perstans, bebeklik çağı anüler eritemi, eritem marginatum, eritem skarlatiniforme deskuamativum rezidüvans, nekrolitik migratuvar eritemin de aralarında bulunduğu figüre eritemler
more » ... a dahildir (2). Tipik lezyonu etrafa doğru genişleyen ortası lezyonsuz eritemli papül ve plaklardır. Sıklıkla yetişkinlerde ve nadiren görülür. Burada, ayak tırnağında dermatofit enfeksiyonu ile birlikteliği olan bir EAS olgusu sunulmaktadır. Olgu Sunumu Kırk altı yaşında kadın hasta kliniğimize sırt ve kalça bölgesinde kırmızı halka şeklinde lekeler şikayeti ile başvurdu (Resim-1a). Hastanın şikayetleri bir aydır mevcuttu. Medikal geçmişinde bilinen bir hastalığı, düzenli ilaç kullanımı yoktu. Hasta iştahsızlık, gece terlemesi, kilo kaybı tariflemiyordu. Dermatolojik muayenesinde; sırtta, gluteal alanda, sınırları endüre kaşıntısız ve skuamsız, ortası soluk, eritemli anüler papül ve plaklar mevcuttu (Resim-1b). Ayak tırnaklarında sarı renk değişikliği gözlendi. Hastanın gövdedeki plaklardan alınan skuamın potasyum hidroksit ile muamele edilerek yapılan mikroskobik bakısında mantar elemanı gözlenmedi. Hastanın ayak tırnaklarından hazırlanan materyalin potasyum hidroksit ile muamele edilerek yapılan mikroskobik bakısında mantar enfeksiyonu açısından pozitif olarak değerlendirildi. Hastadan yapılan deri biyopsisinde yüzeyel ve derin dermiste yoğun eozinofiller de içeren perivasküler dens kronik iltihap hücre infiltrasyonu gözlendi (Resim-2a-2b). Hasta klinik ve patolojik bulgular eşliğinde EAS olarak değerlendirildi. Hastanın tırnak mantarı enfeksiyonu için sistemik terbinafin tedavisi, gövde lezyonları için de topikal mometazon furoat tedavisi başlandı. Hastanın birinci ay kontrolünde lezyonları geriledi. Tartışma EAS ilk olarak Darier tarafından 1916 yılında tanımlanmış olup, tipik lezyonu etrafa doğru ÖZET Eritema annulare sentrifigum en sık görülen figüre eritemdir. Yavaş büyüyen, gövde ve ekstremite proksimallerine yerleşen anüler veya polisiklik lezyonlarla karakterizedir. Etyolojisinde enfeksiyonlar, ilaçlar, diyet ve nadiren maliniteler yer almakla beraber büyük çoğunluğu idyopatiktir. Histopatolojik olarak derin ve süperfisyel formlara ayrılır. Kliniğimize eritema annulare sentrifigum lezyonları ile başvuran 46 yaşında kadın hastanın etyolojisinde dermatofit enfeksiyonu saptandı ve antifungal tedavi verildi. Olguyu eritema annulare sentrifigum etyolojisini iyi araştırmak gerekliliğini vurgulamak amaçlı sunmayı uygun bulduk. Anahtar Kelimeler: eritema annulare sentrifigum, dermatofit, figüre eritem ABSTRACT Erythema annular centrifigugal is the most common figure erythema. It is characterized with polycyclic or annular lesions which grows up slowly and settle in the stem and extremite proximals. In addition it has infections, drugs, diet and seldom malignancies in its etiology, it is idiopathic most. It split into deep and superficial forms histopathologycally. A dermatophyte infection in etiology was detected in a patient 46 years old, who applied to our clinic with erythema annular centrifugal lesions and she was treated antifungal treatment. We considered appropriate offering case to focus on research superficial fungal disease in erythema annular centrifugal etiology.
doi:10.5505/vtd.2020.89266 fatcat:jbcps2a7zzcjviunylahfbo7xm