Yaprakbitleri, Aphis punicae Passerini ve Macrosiphum rosae (Linnaeus) (Insecta: Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae) Türlerinin Total Lipit, Triaçilgiserol, Fosfolipit ve Fosfolipit Alt Sınıflarının Yağ Asidi Kompozisyonu

Emine Çelik, mehmet başhan, selime ölmez bayhan
2019 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi  
Bu çalışmada, zararlı yaprak biti türleri olan, Aphis punicae Passerini ve Macrosiphum rosae (Linnaeus)'nın (Hemiptera: Aphididae) kanatsız bireylerinin total, triaçilgliserol (TAG), fosfolipit (PL) ve fosfolipit alt sınıflarının lipitleri gaz kromatografisi ile incelenmiştir. En önemli yağ asitleri; total ve TAG'de miristik asit (C14:0) (%48.98-82.10), heksanoik asit (kaprik asit, C6:0) (%1.29-12.07) ve antifungal etkiye sahip sorbik asit (C6:2n-2) (%0.07-2.84), PL'de oleik asit (C18:1n-9)
more » ... .30-25.22) ve linoleik asit (C18:2n-6) (%39.57-40.07), linolenik asit (C18:3n-3) (%5.83-9.48) idi. PL alt sınıf fraksiyonlarından fosfatidilinositol (PI) ve fosfatidilserin (PS)'de doymuş ve tekli doymamış yağ asitleri baskın iken fosfatidiletanolamin (PE) ve fosfatidilkolin (PC)'de çoklu doymamış yağ asitlerinin baskın olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.18016/ksutarimdoga.vi.475047 fatcat:2rlzwas3zbc3rccvirbgl5hwni