Impact of mineral fertilizers on common winter barley (Hordeum vulgare L.) agrophytocenosis development

Я. М. Мукан, О. С. Раченко
2014 Plant Varieties Studying and Protection  
51 СОРТОВИВЧЕННЯ № 2' 2014 та охорона прав на сорти рослин Р О С Л И Н Н И Ц Т В О Вплив мінеральних добрив на формування агрофітоценозу ячменю звичайного ярого (Hordeum vulgare L.) УДК 633.1.16 Я.М. Мукан ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" О.С. Раченко Український інститут експертизи сортів рослин Впродовж 2011-2013 рр. досліджено вплив різних норм мінеральних добрив на показники продуктивності агрофітоценозу ячменю звичайного ярого сортів Геліос і Командор,
more » ... рема таких складових, як кількість продуктивних стебел, кількість зерен у колосі, потенційна і біологічна продуктивність колоса та потужність фотосинтетичного апарата. Встановлено, що рівень продуктивності агрофітоценозу ячменю звичайного ярого зумовлюється як сортовими особливостями, так і нормою мінеральних добрив. За внесення N 60 P 60 K 60 і N 90 P 90 K 90 зафіксовано найвищу потенційну та біологічну продуктивності сортів Геліос і Командор порівняно з контролем ділянки. Досліджено вплив різних норм мінеральних добрив на елементи біологічної продуктивності колоса. Якісний склад колоса є чітким виявленням фенотипу сорту та визначає рівень біологічної врожайності ячменю звичайного ярого. Застосування мінеральних добрив N 60 P 60 K 60 і N 90 P 90 K 90 достовірно збільшило середню листкову поверхню, фотосинтетичний листковий потенціал сортів у 2,0-2,5 раза та ККД ФАР в 1,5-2,0 раза порівняно з контролем, що сприяло формуванню найвищої біологічної врожайності фітомаси у сорту Геліос на рівні 14 ,9-15,0, зерна -7,8-8,0 т/га і відповідно -12,7 і 7,5 т/га у сорту Командор. Ключові слова: сорти ячменю звичайного ярого, мінеральні добрива, біологічна врожайність, потенційна і біологічна продуктивність агрофітоценозу.
doi:10.21498/2518-1017.2(23).2014.56157 fatcat:bx3a5cfkm5e37kqa2472r4dgm4