Praktyki zarządzania komunikacją w międzynarodowych zespołach projektowych na przykładzie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Karolina Muszyńska
2020 Przegląd Organizacji  
Celem artykułu jest ukazanie stopnia i sposobu wykorzystania praktyk zarządzania komunikacją na przykładzie projektów realizowanych przez międzynarodowe zespoły projektowe, współfinansowanych z różnych programów europejskich. W badaniu zastosowano metodę wywiadu ustrukturyzowanego i przeprowadzono wywiady z przedstawicielami badanych projektów, co dostarczyło wiedzy na temat tego, które z praktyk zarządzania komunikacją były najczęściej stosowane i w jaki sposób, oraz pozwoliło wskazać praktyki
more » ... stosowane sporadycznie lub wcale. Wyniki badania wskazują na to, że większość praktyk zarządzania komunikacją była wykorzystywana przez badane zespoły, ale część z nich nie była stosowana właściwie, co jednak nie wpłynęło znacząco na powodzenie ich realizacji. W opinii niniejszych autorów wpływ na to miały dwa główne czynniki - fakt dofinansowania badanych projektów ze środków zewnętrznych oraz charakter produktów, które były wytwarzane w ramach tych projektów.
doi:10.33141/po.2020.09.05 fatcat:kdu2rul72narzhzbus3tys472a