Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком

Тетяна Юріївна Киричок, Анна Миколаївна Мережинська, Олена Володимирівна Гуща
2014 Технологія і техніка друкарства  
Т. Ю. Киричок, к.т.н, доцент, А. М. Мережинська, аспірантка, О. В. Гуща, магістрантка, НТУУ «КПІ», Київ, Україна ТАКТИЛЬНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ПАПЕРОВИХ БАНКНОТ ПІСЛЯ ЛАКУВАННЯ ВОДОДИСПЕРСНИМ ЛАКОМ У дослідженні за допомогою методики, що базується на 3 альтернативній процедурі відбору «одного з ...» було проведено тактильну дискримінацію поверхні банкнот, лакованих вододисперсним лаком із додаванням нанорозмірних часток срібла у якості бактерицидного агенту. Ключові слова: банкноти, банкнотний папір,
more » ... , банкнотний папір, тактильна дискримінація, лакування, вододисперсний лак, наносрібло, забруднення банкнот, тактильні відмінності, тактильні властивості банкнот. Проведено исследование тактильных свойств бумажных банкнот после лакирования вододисперсным лаком с использованием 3 альтернативной процедуры отбора «од ного с трёх». Ключевые слова: банкноты, банкнотная бумага, тактильная дискриминация, лакирование, вододисперсный лак, наносе ребро, загрязнение банкнот, тактильные различия, тактиль ные свойства банкнот. The article is dedicated to the investigation of tactile discrimina tion of paper banknotes according to the 3 alternative forced choice procedure.
doi:10.20535/2077-7264.1(43).2014.31416 fatcat:kd3ppe3hmbbmtcr2kiyawglmre