A magyar energiaszabályozás kezdetei, különös tekintettel a villamosenergia-piacra

Róbert Szuchy
2018 Polgári szemle  
Összefoglalás Az energiajog viszonylag új jogágnak tekinthető, azonban energiajogi tárgyú szabályok már a 19-20. század elején is léteztek. A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson a magyar energetikai jog kezdeti időszakáról, ennek során röviden ismerteti a 19. század végének, a 20. század elejének magyar jogszabályi környezetét. Megállapítható, hogy e terület nemcsak közjogi, hanem számos esetben magánjogi következményekkel is járhat, elég csak a vezetékjogra és a kisajátításra vonatkozó
more » ... átításra vonatkozó szabályokra gondolni. Journal of Economic Literature (JEL) kódok: N73, N74, K32 Kulcsszavak: energiaszabályozás, energiatörvény, energiajog, villamos energia Summary Energy law can be regarded as a relatively new branch of law, however, certain regulations on energy existed already at the turn of the 19th and 20th centuries. The aim of the paper is to give a brief overview of the beginnings of Hungarian energy law. This is done by presenting the provisions of the relevant statutes of the era. It can be concluded that in addition to public law, this field also covers matters of private law, given the provisions on expropriation and on cable rights. Bevezetés Az energiajog napjainkban új jogterületnek (vagy éppen jogágnak) tekinthető (Heffron, 2015) . Nincs egységes akadémiai szakirodalom, amely e területet kezelné. Ez a helyzet is hozzájárul ahhoz, hogy sokan félreértik, mi is az energiajog valójában. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy számos országban évszázadok óta találkozhatunk olyan szabályozásokkal, amelyek jogi formában az "energiát" szabályozzák. Már a 19. században és különösen a 20. század elején számos energetikai tárgyú szabályozás született, elsősorban a szén, majd az olaj szabályozására vonatkozóan, a későbbiek során terjedt ki -alapvetően a második világháború után -a nem fosszilis energiahordozók szabályozására, mint a nukleáris energia, a vízenergia, a szélenergia és a más, egyéb megújuló energiaforrások szabályozására. Az energiajogi tárgyú publikációk száma Európában a 80-as évektől kezdve indult növekedésnek, Magyarországon rendkívül kevés tudományos igényű, tisztán energiajogi publikáció jelent meg. 1 Ugyanakkor természetesen számos olyan kiemelkedő mű született hazánkban is, amelyeknek a tárgya energiajogi 2 kérdéseket is érintett. Jellemzően e művek a környezetjog, agrárjog vagy éppen az adózás területéről kerültek ki. 3
doi:10.24307/psz.2018.1206 fatcat:mrk3di6iyrcbhpo7gaxod7alje