YARGI KARARLARI ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ SORUN ALANLARI

Halil İbrahim Aydınlı, Adem Kaya
2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Ülkemizde 1950'lerden sonra sanayileşmenin artmasının etkisiyle yaşanan ekonomik gelişme ile beraber köyden kente göç eden nüfus oranı artmıştır. Bu gelişmeler neticesinde bu yılarda yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte kentler düzensiz bir yapılaşma sürecine girmiştir. Bu süreçte kırdan kente doğru gerçekleşen yoğun göçün de etkisiyle kent çevrelerinde ortaya çıkan gecekonduların dönüşümünün gerekliliği karşısında Türkiye'de kentsel dönüşüm kavramı konuşulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 1980'li
more » ... yıllardan günümüze kadar kentlerde konut ihtiyacı karşılanamadığından, kaçak yapılaşma önemli derece de artmıştır. Bu alanlardaki çarpık yapılaşma ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ve bu alanların kentlere tekrardan kazandırılması için kentsel dönüşüm zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk doğal olarak yasal düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Kentsel dönüşüm projeleri pek çok uygulamada da olduğu gibi bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların bir tanesi de yargı kararlarından kaynaklanmaktadır.
doaj:1311b6397f114f1c88f18c8e85478e88 fatcat:7qz7kmkvdjbm3a3bpj57yk26s4