Rola komunikacji korporacyjnej w Polsce

Jarosław Kończak
2017 Studia Medioznawcze  
Artykuł stanowi podsumowanie badania "Rola komunikacji korporacyjnej" przeprowadzonego przez agencję Public Dialog przy współpracy z autorem artykułu w 2016 roku. Oprócz charakterystyki komunikacji korporacyjnej, jej celów i roli, jaką pełni w przedsiębiorstwach, pokazano stojące przed nią wyzwania i trendy. Skoncentrowano się również na znaczeniu interesariuszy oraz kluczowych obszarów wspierających komunikację. Opisano narzędzia komunikacji najistotniejsze z punktu widzenia komunikacji
more » ... cyjnej, pomiary jej efektywności oraz kanały komunikacyjne, które mają i będą miały największe znaczenie w przyszłości.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.408 fatcat:4vpksv7wufhn3grrodn37sxvzu