ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЯК СУБ'ЄКТ-ОРІЄНТОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Світлана Науменко
2020 IMPATTO DELL'INNOVAZIONE SULLA SCIENZA: ASPETTI FONDAMENTALI E APPLICATI - TOMO 2   unpublished
doi:10.36074/26.06.2020.v2.13 fatcat:l5jkcf6snjckho6zgjkqie6j4e