Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)

Orhan DEMİR
2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi  
Özet Siraz balığı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933), Eğirdir Gölü'nün endemik ayrıca ekonomik değeri yüksek bir Cyprinidae türüdür. Bu tür Eğirdir Gölü ile gölü besleyen akarsularda yayılış göstermesine karşın aşırı avcılık baskısıyla göldeki popülasyonu hızla azalmıştır. Bu problemin çözümü, doğal dengenin korunması, desteklenmesi, avcılık baskısının azaltılması, besin gereksinimlerinin karşılanması ile üretiminin yapılması ancak yetiştiricilik yöntemlerinin uygulanmasıyla mümkün olacaktır.
more » ... nun en iyi kanıtı da, Türkiye'nin yetiştiricilik üretim miktarıyla toplam su ürünleri üretiminde geldiği seviyedir. Ayrıca yetiştiricilik üzerine çeşitli sektörlerce yapılan olumsuz propagandalara rağmen yetiştiriciliğin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Eğirdir Gölünden Şubat ayında avlanan ve boyları 20 cm üzerinde olan 4 dişi, 5 erkek siraz balığı ön çalışmada kullanılmıştır. Bunlardan 2 + -3 + yaşlı dişi bireylerin ortalama standart boyu 24,60±0,82 cm, ortalama canlı ağırlıkları 419,25±46,40 g olarak hesaplanmıştır. Diseksiyonla bu bireylerin eşeysel olgunluğa ulaştığı ve ortalama ovaryum ağırlığının 35,9±1,9 g, ortalama Gonado somatik indeks değeri (GSI) 0,0876±0,007 ve ortalama yumurta verimleri 179 000-250 670 adet/kg arasında olduğu belirlenmiştir. Yumurtalar açık sarı renkli, küre şekilli ve ortalama çapı 1,07±0,05 mm, ortalama yumurta ağırlığı ise 2,1±0,13 mg olarak hesaplanmıştır. 3 + ve 4 + yaşlı erkek sirazların ortalama standart boyları 23,1±2,23 cm, ortalama canlı ağırlıkları 253±46,16 g, ortalama testis ağırlığı 5,36±2,23 g ve ortalama Gonado somatik indeks değeri (GSI) 0,02086±0,0012 olarak ölçülmüştür. Abstract Eğirdir barb (Capoeta pestai Pietschmann 1933) is one of the endemic species of Cyprinidae family that is found in the Eğirdir Lake and it is economically important species. Although this species is distributed in the Eğirdir Lake and rivers feeding of this lake, in the ecosystem of the lake due to the excessive hunting pressure and the density of the population have been decreased rapidly. To solve this problem, protection of natural balance, support, reduction of hunting pressure, the supply of nutrient requirements and production can be done only through the application of aquaculture methods. Also, this is the best evidence that the amount of production of aquaculture in Turkey contributes most of the production of total fishery products. In addition, despite the negative propaganda of various sectors, the importance of aquaculture is increasing day by day. At the end of February, hunting than over 20 cm length of fish "Eğirdir barb" in Egirdir Lake, in 4 female and 5 male fish were used in the preliminary study. The mean standard length of 2 + -3 + age old female fish is 24.60 ± 0.82 cm and the average body weight was calculated as 419.25 ± 46.40 g. Dissection of fish showed that fish reached sexual maturity and the weight of ovaries was measured to be as 35.9 ± 1.9 g, Gonad somatic index (GSI) of females were 0,0876±0,007 and egg yields of females individual were estimated to be around 179 000-250 670 eggs kg -1 . The color of eggs were light yellow, spherical and the mean diameter of egg was measured 1.07±0.05 mm and the mean weight of egg was measured as 2.1 ± 0.13 mg. Over 3 + and 4 + age males were 23.1 ± 2.23 cm the mean standard length, 253 ± 46.16 g the mean live weights. The mean testicles weights were measured as 5.36 ± 2.23 g and GSI as 0.02086 ± 0.0012.
doi:10.22392/egirdir.296218 fatcat:h2dp6fvy2fddlaxkfqu4jc7zle