Yapay Sinir Ağları ile Çok Aşamalı Fiyat Tahmini: BIST30 Senetleri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet ÖZÇALICI
2016 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Forecasting time series is an attractive field.
doi:10.24988/deuiibf.2016312517 fatcat:5q6o4txt3fhdtet4xei4p4fen4