ПОЛІТИКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ РОЗВИТКУ INDUSTRY 4.0

Firsova O.
2019 Teorіja ta praktika derzhavnogo upravlіnnja  
Досліджуються основні тенденції цифрової трансформації охорони здоров'я в умовах розвитку Industry 4.0, вплив цифрових технологій (робототехніка, штучний інтелект, інтернет медичних речей, великі дані) на різні сектори охорони здоров'я, переваги і потенційні загрози використання емерджентних технологій. Зазначено, що, упроваджуючи цифрові технології в охороні здоров'я, необхідно удосконалювати політику за напрямами регулювання сфери застосування новітніх технологій, захисту персональних даних.
more » ... ерсональних даних. Функції регулювання і державного нагляду набувають нового змісту.
doi:10.34213/tp.19.04.16 fatcat:6zcmtb3rgjbjjhj5sygpkygu4u