KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, BIẾN CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VACCIN COVID 19 Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Đặng Thị Soa, Trần Thị Oanh, Vũ Thị Thủy
2022 Y học Việt Nam  
Coronavirus 2019 (COVID-19) đã tạo ra đại dịch toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến tháng 8/2021 có hơn 200 triệu người nhiễm Covid – 19, trong đó có hơn 4 triệu ca tử vong trên toàn thế giới [1]. Nhiều loại vắc xin COVID-19 hiệu quả và an toàn đã được phát triển. Tuy nhiên, dữ liệu nghiên cứu trong quá trình phát triển vaccin trên phụ nữ cho con bú vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là Việt Nam. Chính vì vậy mà, dữ liệu về tính an toàn của vacin này cho đối tượng đặc biệt
more » ... ên thực tế vô cùng quan trọng. Nghiên cứu thực hiện đề tài với mục tiêu khảo sát kiến thức, thái độ, biến cố bất lợi sau tiêm vaccin Covid 19 trên phụ nữ cho con bú. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang các câu trả lời của phụ nữ cho con bú đã tiêm vaccin Covid 19 được thu thập ngẫu nhiên, thuận tiện trên toàn quốc thông qua bộ câu hỏi online với link https://forms.gle/sK9gWneMaZ75pJNJ8. Kết quả: cơ mẫu 89 phụ nữ mang cho con bú đã tiêm vaccin Covid – 19, tuổi trung bình 31,4 ± 3,49; tuổi con trung bình 9,43 ± 6,54 tháng , có 4 loại vaccin – Covid 19 được tiêm là Comirnaty (22/89), Moderna (17/89), AstraZeneca (44/89), Verocell (4/89). 76/89 tiêm 1 mũi. Đa phần có tìm hiểu về vaccin Covid – 19 (96,6%) chủ yếu thông qua mạng xã hội, báo mạng (80,9%). 100% sẵn lòng tiêm vaccin Covid – 19 và 96,6% đồng ý tiêm vaccin đem lại lợi ích vượt trội nguy cơ nhưng đa phần lo lắng về phản ứng bất lợi ảnh hưởng đến con (78,7%). Có 79/89 trường hợp gặp biến cố bất lợi sau tiêm trên mẹ, chủ yếu là đau cơ, sốt nhẹ, mệt mỏi, sưng đau chỗ tiêm, không gặp biến cô nặng. Có 16/87 trường hợp ghi nhận biến cố bất lợi trên con (ngủ li bì, bú ít, quấy khóc, khó ngủ). Cho con bú ngay sau khi tiêm không làm tăng nguy cơ gặp biến cố trên con với khoảng tin cậy CI (0,53-1,59) và không có mối liên quan giữa loại vaccin với các biến cố xảy ra trên con (P> 0,05). Kết Luận: Phụ nữ cho con bú đều đồng ý tiêm vaccin Covid – 19 mang lại lợi ích vượt trội nguy cơ, sẵn sàng tiêm vaccin Covid – 19 nhưng vẫn còn tâm lý lo lắng các biến cố ảnh hưởng tới con. Ghi nhận một số biến cố xảy ra trên con tuy nhiên là nhẹ. Không có mối liên quan giữa cho con bú ngay, loại vaccin Covid – 19 với biến cố xảy ra trên con.
doi:10.51298/vmj.v510i2.1999 fatcat:kqxoawlqijecpjnfcmvodkmogy