Ο θεσμός της Γερουσίας στην Eλληνική Πολιτεία (1828-1831) και στο Ά Eλληνικό Βασίλειο (1833-1862)

Μαργαρίτα Γεωργίου Νικολαΐδου
2022
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζουμε τη Γερουσία της καποδιστριακής περιόδου και τη Γερουσία του Συντάγματος του 1844. Οι ιστορικές συνθήκες στα πλαίσια των οποίων ιδρύθηκαν οι Γερουσίες, ο τρόπος λειτουργίας τους, η σύνθεση , η κοινωνική εκπροσώπηση των μελών τους και το κανονιστικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους αποτελούν το κύριο αντικείμενο της μελέτης. Επιπλέον εξετάζονται οι θεσμικές επιρροές των δύο Γερουσιών και στο τέλος αναδεικνύεται η μεταξύ τους σχέση.
doi:10.26262/heal.auth.ir.343417 fatcat:vge6aidkufaobaj5zx2wzo4qam