Nemška književnost na Slovenskem od 11. do 16. stoletja

Marija Javor Briški
2022 Jezik in Slovstvo  
Po uvodnem zgodovinskem orisu slovenskega etničnega ozemlja in oblikovanja severne nemško-slovenske jezikovne meje ter pomena nemščine na Slovenskem v članku predstavljamo literarnozgodovinski pregled izbora del pisnega izročila, ki so jih od srednjega veka do 16. st. napisali domači ali tuji avtorji na slovenskem etničnem ozemlju Koroške in Štajerske ter na Kranjskem oz. avtorji, ki izvirajo iz teh dežel. Pri predstavitvi posameznih besedil upoštevamo vsebino, slogovne značilnosti, žanrsko
more » ... delitev, funkcijo ter kulturno-zgodovinski kontekst njihovega nastanka in recepcije. Cilj prispevka je poleg sistematičnega prikaza najpomembnejših del teh obdobij njihovo ovrednotenje v sklopu nemške literarne zgodovine.
doi:10.4312/jis.67.1-2.79-105 fatcat:jyrhxh7wb5a2fbcllaztjtiigi